Home

Openluchtdienst 25-06-2017 Oranjeterrein Voorthuizen

De dienst is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
Muziekale begeleiding wordt verzorgd door een gelegenheidscombo uit de verschillende kerken.
Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt oppas in het Trefpunt georganiseerd.
Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool gaan tijdens de dienst naar de kindernevendienst op het Oranjeterrein.
Tijdens de dienst zal een collecte worden opgehaald ten behoeve van de onkosten.

De Openluchtdienst is over:

Koningsdag Optocht

Foto’s van de openluchtdienst aankondiging tijdens de koningsdagoptocht.

Openluchtdienst 2017 het thema en het logo.

Op 25 juni 2017 zullen we weer een openluchtdienst organiseren. We hopen weer veel mensen te ontmoeten. Liefst meer dan vorig jaar, toen 2600 mensen de dienst bezochten. Daarmee uitstralen, dat we ongeacht in welke kerk we elke zondag bij elkaar komen, dezelfde God willen dienen en eren.
Dit jaar is het thema: Wie regeert. Met een bijpassend logo.

Een logo, waar je vaker naar moet kijken om het helemaal te zien.

Met een thema als: Wie regeert, zie je in het logo direct een kroon. De kroon van een koning. De koning die regeert! In deze tijd worden we vaker geconfronteerd met regeerders, waarover wij onze wenkbrouwen optrekken. We kunnen denken aan de Turkse President, de Russische President, maar ook de Amerikaanse president. Maar ook in ons land hebben we juist verkiezingen gehad. Zijn wij bang? Zijn we boos op bevolkingsgroepen? Teleurgesteld in regeringen? En wie krijgen wij de komende vier jaar aan de macht? Wie regeert ons de komende vier jaar. Wie regeert?

We zakken een laag dieper in het logo. Kijkt u nog maar eens: die kroon. Is dat eigenlijk wel een kroon? Die spetters aan de uiteinden van de punten van die kroon dan? En daarmee zitten we op het niveau van de tweede laag. De golven van de zee. Hoe staat het met u? Storm en hoge golven overspoelen uw leven? Hebben we nog wel het zicht op de kust? Op de haven, wordt het ooit rustig? Wie regeert uw leven eigenlijk? Gaat de storm nog liggen? Is er iemand in de wereld die de storm en de wind kan temmen?

En de laatste laag. Als we nog eens naar het logo kijken, zien we 5 mensen, die omhoog kijken. Wat zien zij? Wie regeert?

Meteen een uitnodiging om te komen op 25 juni. Welkom.

Openluchtdienst 2016

Op Zondag 26-06-2016 was er om 10.00 uur weer een Openluchtdienst georganiseerd op het Oranjeterrein in Voorthuizen. Er was een enorme belangstelling. De 2600 stoelen waren bezet. En dat ondanks dat het weer wat onbestendig bleef. Hoewel we aan het einde van de dienst
een enorme hoosbui over ons heen kregen, kunnen terugkijken op een mooie openluchtdienst. En dan het thema was: Voorthuizen bijEEN.

 

 

Openluchtdienst 2015

Op Zondag 28-06-2015 was er om 10.00 uur weer een openluchtdienst georganiseerd op het Oranjeterrein in Voorthuizen. Er was een enorme belangstelling, alle 2500 stoelen waren bezet, dit kwam natuurlijk mede door het mooie weer.

Het Thema was Kijk omhoog

 

 

Foto’s en reactie van een bezoeker

Beste dominee,

Vanmorgen heb ik m.b.v. van mijn 8.40 m hoge fotomast een foto gemaakt van de openluchtdienst. Echt een schitterend gezicht dat zoveel mensen uit 10 kerken samen omhoog keken naar onze Here. Het is echt een wonder en ik ben er zeker van dat de Here er ook heel blij mee was. In het hogepriesterlijkgebed bidt Jezus meerdere keren om die eenheid. Bijgaande foto laat zien dat Zijn gebed wordt verhoord. Voorthuizen is een gezegend dorp en mag blij zijn met haar voorgangers.

Verdeeld over twee mailtjes stuur ik hierbij een viertal foto’s. Die zijn van een beter formaat dan degene die ik gisteren vanaf mijn i-Pad heb verstuurd. Stuurt u ze de hele wereld maar door, dan kan iedereen zien dat de mensen in Voorthuizen discipelen zijn van Jezus omdat men liefde heeft onder elkaar. Wat een getuigenis!!!!