Welkom op de website

Het Thema van 2016 is bij-EEN
Welkom op 26-06-2016 om 10.00 uur op het oranjeterrein in Voorthuizen
Flyer 2016

IMG 5455
Zie overige gegevens en foto’s2016

image1 image1-1


Zo zaten we nog in de zon, en vijf minuten later hoosde het. De collecte viel in het water. Letterlijk, zie foto's.Mocht u inderhaast geen bijdrage hebben kunnen leveren, dan kunt u uw gift nog overmaken op rekening: NL51RABO0367940507ten name van Openluchtdienst Voorthuizen. Dan kunnen we de kosten van de mooie bijzondere dienst toch nog dekken.

2015

Reactie bezoeker 2015

Beste dominee,

Vanmorgen heb ik m.b.v. van mijn 8.40 m hoge fotomast een foto gemaakt van de openluchtdienst. Echt een schitterend gezicht dat zoveel mensen uit 10 kerken samen omhoog keken naar onze Here. Het is echt een wonder en ik ben er zeker van dat de Here er ook heel blij mee was. In het hogepriesterlijkgebed bidt Jezus meerdere keren om die eenheid. Bijgaande foto laat zien dat Zijn gebed wordt verhoord. Voorthuizen is een gezegend dorp en mag blij zijn met haar voorgangers.

Verdeeld over twee mailtjes stuur ik hierbij een viertal foto’s. Die zijn van een beter formaat dan degene die ik gisteren vanaf mijn i-Pad heb verstuurd. Stuurt u ze de hele wereld maar door, dan kan iedereen zien dat de mensen in Voorthuizen discipelen zijn van Jezus omdat men liefde heeft onder elkaar. Wat een getuigenis!!!!

openluchtdienst-voorthuizen_2508-4openluchtdienst-voorthuizen_2508-3openluchtdienst-voorthuizen_2508-2openluchtdienst-voorthuizen_2508


Meer over Openluchtdienst 2015