De vierde zondag in juni

Openluchtdienst.
Voor de tiende keer al weer.
Het zal extra feestelijk zijn.
Er zullen wel veel mensen komen.
Drieduizend stoelen.
Maar zal dat genoeg zijn?
Op tijd vertrekken.
Dan ben je zeker van een plaatsje.

Maar het is raar.
Andere jaren kwam je heel veel mensen tegen.
Liep op andere zondagen iedereen naar zijn eigen kerk, met de openluchtdienst gaan ze allemaal dezelfde kant op.
Maar nu is er niemand.
De stoelen staan klaar.
Het podium ook.
De datum klopt.
Maar er is niemand gekomen.

Stel je voor zeg.
Dat zou wat zijn.
Wat zou je doen?
Ik denk maar weer naar huis.
Tenminste, dat ik zou ik waarschijnlijk doen.

Ik las over een priester.
Iedere zondag was hij de enige die de kerk bezocht.
En toch hield hij een kerkdienst met alles er op en er aan.
Hij werd er om uitgelachen.
”Man, er is niemand, wat doe je daar nog?”

Weet je wat hij zei?
”Tijdens de kerkdienst ben ik niet alleen.
Ik ben in gezelschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en alle engelen die zijn troon omringen.
Hoe kan je dan zeggen dat er niemand is?
Iedereen die er bij komt, zal de vreugde alleen maar groter maken”.

Ik weet niet hoeveel mensen dit jaar naar de openluchtdienst zullen gaan.
Wie weet wel drieduizend of misschien nog wel meer.
Maar al zou ik de enige zijn, het zal de moeite waard zijn.
Want God zal er zijn als Vader, Zoon en Geest.
En natuurlijk wordt het alleen maar mooier en feestelijker met ieder mens die daar toch graag bij wil zijn.

Atze Buursema,
Voorganger GKv de Burcht
en Kerk aan het Plein

Voorthuizen Viert Veelkleurigheid

De 10e Open Lucht Dienst in Voorthuizen wordt voorbereid. Zo’n 10e editie mag best een feestelijk tintje krijgen. En dat gebeurt dan ook! Want we zijn blij. Blij dat we als Voorhuizense kerken in ieder geval één dienst per jaar sámen vieren! Is het erg dat we de rest van het jaar onze eigen diensten houden? Ik denk het niet. Want ondanks de verschillen, hebben we één Verlosser: Jezus Christus! En daarin vinden we elkaar. En dat ieder dan zijn eigen ‘kleur’ heeft? Dat kun je jammer vinden. Maar die veelkleurigheid kan ook iets heel moois opleveren.

Als een regenboog zou bestaan uit één kleur, was ie veel minder mooi. Juist de combinatie van kleuren maakt een regenboog zo prachtig en daardoor kijkt iedereen er naar. Wat een uitdaging om als Voorthuizense kerken op een kleurige regenboog te lijken. Want die regenboog vertelt ons dat we een God hebben die een Pappa voor ons wil zijn: ‘Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!’

De Open Hof, Jaap van Middendorp

De vlag uit voor 10 jaar OLD!!

Op 23 juni aanstaande is het feest in Voorthuizen!

Want de samenwerkende kerken in ons dorp vieren dan voor de tiende keer de jaarlijkse Openluchtdienst op het Oranjeterrein. Elk jaar opnieuw hebben we deze gemeenschappelijke viering beleefd als een feest van alles dat ons samenbindt als plaatselijke Christenen – want dat is veel meer dan wat ons scheidt.

Een interkerkelijke werkgroep is al maanden bezig er ditmaal een extra feestelijk tintje aan te geven. De voorgangers van 10 samenwerkende kerken zijn al bijeen geweest om zich te bezinnen op het thema en het programma. En ik kan u wel vast verklappen dat je na afloop van de dienst niet gelijk naar huis moet gaan want dan volgt er nog een klapstuk waar jong en oud van kunnen genieten.

Normaal gesproken spoeden we ons op zondag allemaal naar onze eigen gemeente op verschillende plaatsen in het dorp of daarbuiten. Het is altijd wat pijnlijk om betrokken mede-gelovigen te passeren die een andere kant op gaan dan jou. De kerkelijke verdeeldheid is een erfenis waar we mee worstelen en die ons getuigenis ondermijnt.

Maar eens per jaar gaan we allemaal dezelfde kant op met duizenden mensen. En samen zingen we eensgezind de lof tot onze Heer onder een open hemel, de mooiste kathedraal die er is.

Dit jaar vieren we dat we dat al tien jaar in goede harmonie mogen doen. Persoonlijk beleef ik het altijd als een voorproefje van wat er komen gaat wanneer een menigte die niemand tellen kan uit alle landen en volken voor Gods troon Hem zullen aanbidden. Daar gaat het uiteindelijk naar toe en we zien ernaar uit met reikhalzend verlangen. Mooi toch om daar ook nu al iets van te mogen beleven, heel concreet en plaatselijk met iedereen de Christus liefheeft.

Het is een feest dat je niet wil missen.  Je zou er best de vlag voor kunnen uithangen en al helemaal als dat een echte Voorthuizense vlag is! Dat gaan we zeker doen op het Oranjeterrein.

Ds Henk van der Velde
NGK De Ontmoeting
Kerk aan het Plein

Reactie bezoeker

Beste dominee,

Vanmorgen heb ik m.b.v. van mijn 8.40 m hoge fotomast een foto gemaakt van de openluchtdienst. Echt een schitterend gezicht dat zoveel mensen uit 10 kerken samen omhoog keken naar onze Here. Het is echt een wonder en ik ben er zeker van dat de Here er ook heel blij mee was. In het hogepriesterlijkgebed bidt Jezus meerdere keren om die eenheid. Bijgaande foto laat zien dat Zijn gebed wordt verhoord. Voorthuizen is een gezegend dorp en mag blij zijn met haar voorgangers.

Verdeeld over twee mailtjes stuur ik hierbij een viertal foto’s. Die zijn van een beter formaat dan degene die ik gisteren vanaf mijn i-Pad heb verstuurd. Stuurt u ze de hele wereld maar door, dan kan iedereen zien dat de mensen in Voorthuizen discipelen zijn van Jezus omdat men liefde heeft onder elkaar. Wat een getuigenis!!!!