Openluchtdienst 2023

Foto’s van de Openluchtdienst 2023

Hierbij een serie foto’s van de afgelopen openluchtdienst.

Vooraf – opbouw en binnenkomst

De dienst

De kinderen

Na de dienst – Koffie met koek

Afbreken van het terrein

Zondag 25 juni 2023 – Gaat door!!

Tijd: 10.00 uur
Thema: Oog voor elkaar
Voorgangers: Arjan Berensen (Gereformeerde Kerk), Henk van der Velde (NGK de Ontmoeting en Kerk aan het Plein) en Arie de Wit (Hervormde Gemeente)
Kinderwerk: groep 1 tot en met 6
Collecte: Voor de onkosten.
U kunt uw gift ook overmaken naar: NL51 RABO 0367 9405 07 tnv Gereformeerde Kerk Voorthuizen ovv Openluchtdienst Voorthuizen
(Als we met de opbrengst de kosten hebben afbetaald, geven we aan de Voedselbank Voorthuizen)
Na afloop: Koffie met lekkere koek
Online: via A1 Media


De Liturgie voor de dienst

(14-06-2023)

Vorig jaar was, door een technische storing, tijdens de dienst niet altijd goed mee te zingen vanaf de schermen. Dat was een kleine domper op de dienst. We hebben het nog willen oplossen, door acuut de liturgie op de website downloadbaar te maken. Maar dat kon de 4G niet aan. Die raakte overbelast, er waren ook zoveel mensen.

Daarom doen we het dit jaar anders, we hebben de liturgie alvast beschikbaar. Zo kan iedereen deze op een eigen gekozen tijdstip meer lezen

 


De Werkgroep 2023

(14-06-2023)
de werkgroep op de foto: vlnr: Cees van Beek, Paulina Verhoef, Jeanet Gerritsen, Wim van der Stelt, Alette Coes, Ben de Wild, Jos van Meggelen, Theo van de Pijl, Henk van der Velde. Op de foto ontbreken: Aalt van Asselt, Esther van den Top, Johan Bakker, Ruben de Wild en Erik Runhaar

Onder het thema ‘oog voor elkaar’ hebben we heel veel voorwerk al kunnen verzetten. Maar we hebben nog wat te doen. Daarom vergaderen we maandag nog een keer om alle puntjes op de i te kunnen zetten.
Elke maand komen we met veel energie bij elkaar. Dat begint al zodra het thema bekend is, in januari van het jaar. En dat duurt tot de zaterdag voor de dienst. de komende anderhalve week zullen we nog meer van ons laten horen en zien.


Kinderen tijdens de dienst

(10-06-2023)

Evenals vorig jaar organiseren we het kinderwerk als volgt:

Voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 6 is er kinderwerk.  Zij kunnen gewoon met hun ouders in de dienst plaatsnemen. Tijdens de dienst wordt aangegeven, als je naar knutselclub gaan. Daar maken ze een heel mooi werkje. Wat het wordt, verklappen we nog niet.

We merkten, dat knutselen, en bezig zijn tijdens de dienst voor de oudere groepen minder leuk was, dan voor de jongere kinderen. Daarom hebben we besloten, dat jullie gewoon in de dienst mogen blijven.

Voor de jongste kinderen hebben we geen crèche. zij krijgen alle ruimte om bij de dienst erbij te zijn. lees meer


Openluchtdienst Live uitgezonden!

(10-06-2023)

Voor mensen die niet in staat zijn de dienst op het oranjeterrein in Voorthuizen bij te wonen is er dit jaar de mogelijkheid om live mee te kijken via A1 Mediagroep uit Nijkerk. meer lezen


Logo: Oog voor elkaar

(14-04-2023)

Voor dit jaar hebben we dus het thema: Oog voor elkaar.
Daar hoort uiteraard een mooi logo bij. Dat is voor dit jaar dan opnieuw gelukt. Tj. Veenstra uit Terschuur heeft weer een mooi logo voor ons gemaakt.

Een logo waarin de veelkleurigheid van mensen duidelijk zichtbaar is. In deze tijd is het heel gebruikelijk om de verschillen (in denken en doen) uit te vergroten en tegenover elkaar te staan; polarisatie. Hoe sta jij daar tegenover? Vind jij het ook niet veel makkelijker om naar een ander te kijken vanuit jouw eigen perspectief? Of kun en wil je met die ander meedenken en meekijken vanuit zijn/haar perspectief? Krijg je oog voor elkaar, dan krijg je hart voor elkaar. Dan ga je meer samen doen of meer voor de ander doen. Dit logo beeldt dat uit. Geen losse individuen, maar een groep. Kleuren lopen in elkaar over als je je verdiept in de drijfveer van die ander, in de pijn en moeite van die ander, in de historie van de ander. Dan kun je samen leven. Als mensen, als dorp, als kerken. Maar ook met asielzoekers, met statushouders, nieuwe Nederlanders. De samenleving wordt mooi en kleurrijk als een bos bloemen, als mensen samen oog hebben voor elkaar. Jezus deed dat voor.


Het thema voor de openluchtdienst 2023 is gekozen.

(19-03-2023)

polariserenOp zoek naar een thema voor dit jaar, waar de ene crisis over de andere heen buitelt, waar je niet meer weet wat goed is om te denken; om te zeggen. Heen en weer geslingerd in de polarisatie die zich voor je ogen ontwikkelt. Wat is dan een mooi thema voor de openluchtdienst?
Polarisatie: het kan zo snel tussen jou en de ander in gaan staan. Omdat de ander anders denkt. anders is, uit een ander land komt, een ander beroep uitoefent, vanuit een andere blik naar de wereld kijkt, … meer lezen


We zijn weer begonnen

(19-02-2023)

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen van alweer de volgende openluchtdienst. 25 juni 2023 hopen we DV, weer een openluchtdienst met elkaar te mogen houden. Met de kerken van Voorthuizen, met alle mensen, jong en oud. Ook met jou?

Het thema zullen we zo snel mogelijk bekend maken via deze website. Maar noteer alvast de datum in uw agenda. En nodig alvast uw vrienden en familie uit. Dan zien we u dan!