Collecte opbrengst 5 september 2021

Ainsi De L'eau Dans Le Désert Du Sahara, Le Maroc, L'Afrique Du Nord Banque D'Images Et Photos Libres De Droits. Image 44080113.Nog een keer kijken we terug. Nog een keer genieten we van de herinnering, dat we met wel 1500 mensen samen mochten zijn als kerken van Voorthuizen. Samen mochten zingen en luisteren naar het blijde nieuws dat er altijd uitzicht is bij Jezus. Dat er een uitweg is uit de Put naar de Bron. Naar de enige waar we echt leven kunnen verwachten.

Tijdens de dienst was er een collecte; een inzameling van gaven die we als bezoekers wilden afstaan. Voor de onkosten. Want zo’n dienst kost toch zomaar ruimt € 10.000,–. Maar ook voor een doel. We willen graag een lichtpunt zijn voor andere mensen in de wereld. Dat willen we dit jaar heel toepasselijk doen door het bijdragen in de bouw van een put in Afrika.

Met 1500 mensen (maar) waar we anders met zomaar 2500 mensen samen komen … Met een aantal honderden kijkers thuis. Zou dat wel lukken? Zouden we uit de onkosten kunnen komen? En dan ook nog geld hebben voor deze waterput?

We kunnen u met dankbaarheid meedelen, dat dat ruimschoots gehaald is! We haalden zoveel geld op, dat we naast het betalen van alle kosten, nog heel goed kunnen bijdragen aan een put. Misschien wel een hele put kunnen bekostigen! Om stil van te worden. Om dankbaar voor te zijn. Om blij te worden, dat we niet alleen onszelf maar juist ook de ander kunnen helpen. Onze God, bron van levend water, maakt het mogelijk om een tot zegen tot een bron van leven te kunnen zijn in een land waar schoon water toch altijd nog een luxe is. Dank!

Collecte aanbevolen!!

De collecte voor de openluchtdienst wordt elk jaar weer van harte bij u aanbevolen. Het kost veel geld om een openluchtdienst jaarlijks te organiseren. We rekenen dan op een bedrag per stoel. Nu we ook voor de mensen die niet kunnen komen kosten maken, kunnen we zeggen, dat we per aanwezige (op het terrein of thuis) een bedrag per ‘stoel’ nodig hebben om uit de kosten te komen.  Elk jaar zijn we toch weer verrast en dankbaar, dat dat geld er komt. Want ook dat spreekt niet vanzelf!

Een put voor Afrika

Ainsi De L'eau Dans Le Désert Du Sahara, Le Maroc, L'Afrique Du Nord Banque D'Images Et Photos Libres De Droits. Image 44080113.
Naar aanleiding van het verhaal van de dienst over de Samaritaanse vrouw bij de bron/put, willen de voorgangers een put schenken aan een dorp in Afrika. Jezus gaf aan een buitenlandse vrouw levend water uit een hemelse bron; van Jezus zelf!

Omzien naar een ander? Uit de put? Al snel kom je dan uit op mensen, die helemaal geen schone bron hebben voor hun eerste levensbehoefte. Geen put om jezelf te kunnen voorzien van schoon water. Geen mogelijkheid om zonder allerlei risico op ziekteverwekkers water tot je te nemen, of te gebruiken om je te wassen. Ja dat bestaat nog in de wereld.

Dubbel doel één collecte

En daarom willen we de collecte deels bestemmen voor mensen in Afrika, om te kunnen bijdragen aan een put voor schoon (drink)water. Nu is het zo dat een put zo maar € 5.000,–  kost. Zouden wij vanuit de Openluchtdienst, dit jaar mensen in een ander werelddeel kunnen laten delen in onze zegen?

Daarom bevelen we dit jaar de collecte nog meer aan. Deels om te kunnen voorzien in de organisatie van de Openluchtdienst (zo’n € 5,50 per persoon)  maar deels ook voor een put in Afrika. Als ieder, die aanwezig is of meekijkt in staat zou zijn om € 12,50 bij te dragen in de collecte, dan is er straks behalve de mooie openluchtdienst 2021 ook een put in Afrika.

Doet u, doe jij mee?

Niet aanwezig? Kijk tóch mee

Al op vele manieren hebben we het aangekondigd. De Openluchtdienst kan niet door iedereen bijgewoond worden. Je zult maar klachten hebben die lijken op Corona. Je zult maar in de omstandigheid zijn, dat je je nu nog niet in die massale bijeenkomsten prettig voelt. Of je zult je maar hebben willen aanmelden en plaatsen reserveren en net achter het net gevist hebben, want de 1500 plaatsen zitten vol.

Toch wil je het niet missen!

Kun je dan helemaal niets meemaken van de 11e Openluchtdienst?

Kijk mee via videoverbinding

De dienst van 5 september wordt gestreamd. Uitgezonden, zodat u thuis mee kunt kijken en mee kunt doen. Klik hier om de dienst mee te maken. Dan kunt u ook dit jaar weer meedoen met de Openluchtdienst Voorthuizen. Oke, dan niet op het oranjeterrein; misschien niet helemaal in die sfeer van verbondenheid met alle kerken van Voorthuizen. Maar u bent wel in verbondenheid met de God die verbindt, ook door de technische middelen, die we daarvoor tot onze beschikking hebben. Kijkt u mee?

Zit je in de put of bij de Bron?

Korte aanmoediging van Peter Breure

Dat is een beetje de vraagrichting de openluchtdienst. De put is diep en donker, terwijl diezelfde put een bron kan zijn om water uit te putten. Zie je kansen of zie je gevaren in het leven? Soms overkomen je dingen en weet je er geen raad mee, overspoelt het water je of val je in een diepe put. Een volgend moment ervaar je de frisheid en levengevende kracht van het water uit de Bron.

We zoeken verbinding bij elkaar en als Jezus erbij is, worden wonden geheeld en gaat het dieper dan je had verwacht. Zit je in de put en moet je eruit gehaald worden? Of zit je bij de Bron, maar heb je nog niet van het water geproefd… welkom bij de openluchtdienst Voorthuizen.

 

Voorgangers: Arend-Wim Estié (Gereformeerde kerk) Peter Breure, (Ichthuskerkgemeente) en Jaap van Middendorp (De Open Hof).