Collecte opbrengst 5 september 2021

Ainsi De L'eau Dans Le Désert Du Sahara, Le Maroc, L'Afrique Du Nord Banque D'Images Et Photos Libres De Droits. Image 44080113.Nog een keer kijken we terug. Nog een keer genieten we van de herinnering, dat we met wel 1500 mensen samen mochten zijn als kerken van Voorthuizen. Samen mochten zingen en luisteren naar het blijde nieuws dat er altijd uitzicht is bij Jezus. Dat er een uitweg is uit de Put naar de Bron. Naar de enige waar we echt leven kunnen verwachten.

Tijdens de dienst was er een collecte; een inzameling van gaven die we als bezoekers wilden afstaan. Voor de onkosten. Want zo’n dienst kost toch zomaar ruimt € 10.000,–. Maar ook voor een doel. We willen graag een lichtpunt zijn voor andere mensen in de wereld. Dat willen we dit jaar heel toepasselijk doen door het bijdragen in de bouw van een put in Afrika.

Met 1500 mensen (maar) waar we anders met zomaar 2500 mensen samen komen … Met een aantal honderden kijkers thuis. Zou dat wel lukken? Zouden we uit de onkosten kunnen komen? En dan ook nog geld hebben voor deze waterput?

We kunnen u met dankbaarheid meedelen, dat dat ruimschoots gehaald is! We haalden zoveel geld op, dat we naast het betalen van alle kosten, nog heel goed kunnen bijdragen aan een put. Misschien wel een hele put kunnen bekostigen! Om stil van te worden. Om dankbaar voor te zijn. Om blij te worden, dat we niet alleen onszelf maar juist ook de ander kunnen helpen. Onze God, bron van levend water, maakt het mogelijk om een tot zegen tot een bron van leven te kunnen zijn in een land waar schoon water toch altijd nog een luxe is. Dank!

Mijmeringen bij 10 jaar Openluchtdienst

Schaamte en dankbaarheid. Beide emoties gaan door me heen als ik terugdenk aan de Openluchtdiensten die achter ons liggen.

Schaamte, dat ook. Twaalf jaar geleden werd begin mei op zaterdag een taptoe gehouden. Als Gereformeerde Kerk zagen we de kans schoon een buitendienst te houden, en op zondagmorgen namen we plaats op de tribunes. Het thema was ‘de reis van je leven’. Hoe mooi de dienst ook was, we kwamen gek genoeg niet op het idee dat samen met andere kerken uit ons dorp te doen. Pas nadat we twee openluchtdiensten verder waren, en er steeds meer mensen toestroomden, staken we als voorgangers de koppen bij elkaar: is dat niet iets voor alle Voorthuizense kerken?

Dit jaar zijn we tien Openluchtdiensten verder. En wat is er sindsdien veel aan eenheid gegroeid. Talloze haast iconische beelden komen op mijn netvlies. Van collega Siebe Hiemstra met een lammetje in zijn armen, een paar duizend mensen die tegelijk omhoog kijken, een muur van dozen die onbewust omwaait, een onafzienbare schare kinderen aan het knutselen, of een grote variëteit aan paraplu’s, gedragen door mensen die de regen trotseren.

Tien jaar Openluchtdienst, georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Het is niet meer weg te denken uit ons dorp. De vele herinneringen die boven komen illustreren het: de reis die we door ons leven maken, maken we gezamenlijk! En elke vierde zondag van juni maken we dat ook zichtbaar. Dat heeft impact, op de samenwerking tussen onze kerken, en op ons dorp. En dat stemt me boven alles dankbaar!

Garbrich Baalbergen
Predikant Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Tot tien tellen…

 

‘Tot tien tellen als je kwaad bent, helpt geen fluit, integendeel. Onderzoek wijst uit dat mensen die in een stressvolle situatie de tijd nemen om te ‘focussen’ op hun situatie alleen maar nóg kwader worden’. Deze uitspraak is de eerste die je tegen komt als je bij Google ‘tot tien tellen’ intypt.

Op 23 juni gaan we ook tot tien tellen. Niet omdat we kwaad zijn, integendeel. We doen dat omdat het de 10e keer is dat we als kerken van Voorthuizen samen – in de open lucht – bij elkaar  zijn. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen die een bijzondere mijlpaal bereiken dat juist moeten vieren. Hun successen delen, hun dankbaarheid uiten en hun zegeningen tellen: dat maakt het succes, de dankbaarheid en de zegen alleen maar groter. Tot tien tellen als je boos bent, maakt dat je nog bozer wordt, zegt het onderzoek. Tot tien tellen als je blij bent, maakt dat anderen blij worden met jou.

Tot tien tellen, daar heb je geen mobiel voor nodig. Dat kun je op je vingers af. En bij elke vinger bedenken dat het bijzonder is dat God ons dit al zoveel jaren geeft. En bij elke vinger bedenken dat ie anders is dan de andere negen, zoals elk van de tien Voorthuizense kerken zijn eigenheid heeft ten opzichte van de andere.

Tot tien tellen, dat hoef je niet zo vaak te doen. Eén keer heen om onder de indruk te raken, en één keer terug om te beseffen dat iets groots altijd heel klein is begonnen.

Wim van der Vegte

Hervormde Gemeente

Er ligt een cadeau voor u klaar

Een cadeau krijgen, een geschenk ontvangen of geven. De meeste mensen worden blij van beide, vooral ook het ontvangen van een cadeau (alhoewel de inhoud er zeer zeker mee te maken heeft). Vaak gaat het om een speciale gelegenheid waarom men een cadeau krijgt. Bijvoorbeeld bij een verjaardag of een jubileum of wanneer we een bepaalde prestatie hebben geleverd en we worden dan hiervoor beloond of erkend met een cadeau.
Wat nu als u zorgvuldig een cadeau heeft uitgezocht en er veel voor betaald heeft en de persoon aan wie u het geeft zegt: ‘ik hoef het niet’, en ‘ik open het pakje niet’, ‘hou het maar’. Of misschien zegt die persoon zelfs : ‘ik verdien het niet’, wat de reden ook is, het cadeau dus niet wil aannemen zonder ook maar de inhoud van het cadeau te kennen.
Ik geloof dat dat het geval is bij veel mensen. Dat er in onze levens vele ongeopende pakketjes liggen.

Wist u dat God een geschenk voor ons heeft? Voor ons allemaal! Ja u hebt het goed gelezen. Er ligt een groot cadeau voor u klaar om in ontvangst te nemen en te openen .
Johannes 3:16-17 zegt: 16 ‘Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. 17 Want God heeft zijn Zoon Niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden’.
We krijgen dit zomaar. Niet omdat we jarig zijn, of vanwege een presentatie, nee, gewoon voor wie we zijn. Ja, jij met die vriendelijke glimlach, u met die grijze haren, jij die pijn en moeite heeft met het leven, u die moeite heeft de wereld inclusief uzelf te accepteren, jij die zo in zichzelf gekeerd bent.

Jij bent goed genoeg om Zijn cadeau van liefde en vergeving te ontvangen, jij met al je tekortkomingen, zwakheden en gebreken. Jij ! God heeft jou op het oog om Zijn cadeau met jou te delen. Pak het maar uit, en geniet van de inhoud….
Wat zit er in jouw pakket? Vergeving, je mag met een nieuwe bladzijde beginnen, je wordt Gods zoon of dochter. Hij biedt jou het eeuwige leven aan, vrede en rust waar je naar op zoek bent. En nog veel meer.

Het is voor jou! En het kost je niets. Laat Zijn cadeau niet ongeopend, geef het niet terug, accepteer het en neem de inhoud daarvan ter harte.
Naast Gods liefdesgave is ook het leven, vriendschappen, familie, gezondheid, de mogelijkheid om te kunnen ruiken, horen, voelen, proeven en zien een enorm groot cadeau. We hebben vrijheid van geloofsuiting, boeken om te lezen, christelijke muziek om naar te luisteren, we kunnen samen komen met geestelijke broers en zussen als Gods familie, wauw wat een cadeaus! Laten wij dit niet als vanzelfsprekend vinden.
En mag ik ons aanmoedigen om het leven te omarmen met alles wat God ons geeft en hier dankbaar voor te zijn, er van te genieten en hiervan uit te delen aan anderen?

Hindrik van Dijken
Evangeliegemeente De Kandelaar