Openluchtdienst 2015

Op Zondag 28-06-2015 was er om 10.00 uur weer een openluchtdienst georganiseerd op het Oranjeterrein in Voorthuizen. Er was een enorme belangstelling, alle 2500 stoelen waren bezet, dit kwam natuurlijk mede door het mooie weer.

Het Thema was Kijk omhoog

 

 

Foto’s en reactie van een bezoeker

Beste dominee,

Vanmorgen heb ik m.b.v. van mijn 8.40 m hoge fotomast een foto gemaakt van de openluchtdienst. Echt een schitterend gezicht dat zoveel mensen uit 10 kerken samen omhoog keken naar onze Here. Het is echt een wonder en ik ben er zeker van dat de Here er ook heel blij mee was. In het hogepriesterlijkgebed bidt Jezus meerdere keren om die eenheid. Bijgaande foto laat zien dat Zijn gebed wordt verhoord. Voorthuizen is een gezegend dorp en mag blij zijn met haar voorgangers.

Verdeeld over twee mailtjes stuur ik hierbij een viertal foto’s. Die zijn van een beter formaat dan degene die ik gisteren vanaf mijn i-Pad heb verstuurd. Stuurt u ze de hele wereld maar door, dan kan iedereen zien dat de mensen in Voorthuizen discipelen zijn van Jezus omdat men liefde heeft onder elkaar. Wat een getuigenis!!!!