Openluchtdienst 2021

Collecte opbrengst

Tijdens de dienst was er een collecte; een inzameling van gaven die we als bezoekers wilden afstaan. Voor de onkosten. Want zo’n dienst kost toch zomaar ruimt € 10.000,–. Maar ook voor een doel. We willen graag een lichtpunt zijn voor andere mensen in de wereld. Dat willen we dit jaar heel toepasselijk doen door het bijdragen in de bouw van een put in Afrika. [lees meer]


Terugblik in foto’s op de Openluchtdienst 2021

Voor mensen die nog even willen nagenieten hebben we een terugblik gemaakt met een collage van foto’s. Veel kijkplezier. Uiteraard is de hele dienst nog terug te kijken via de stream.

Wilt u nog bijdragen aan de collecte voor de onkosten en de put. Dat kan nog steeds via het rekeningnummer: NL51 RABO 0367 9405 07 tnv. Openluchtdienst Voorthuizen.


De openluchtdienst gaat door!!

Het weerbericht voor morgen zondag 5 september is heel goed. dat betekent, dat we door kunnen gaan met de openluchtdienst. Iedereen welkom om 10.00 uur. Graag wel even te voren reserveren!


Reserveer plaatsen voor de editie 2021

Foto: Openluchtdienst 2019. In 2021 zullen de stoelen verder uit elkaar staan, de verbinding is nog als altijd!

 

Voor de openluchtdienst 2021 dient u vooraf uw plaatsen te reserveren.

 

Reserveer hier uw plaats(en)

 


Collecte aanbevolen!!

De collecte voor de openluchtdienst wordt elk jaar weer van harte bij u aanbevolen. Het kost veel geld om een openluchtdienst jaarlijks te organiseren. We rekenen op een bedrag per aanwezige (op het terrein of thuis) [lees meer]


De liturgie van de openluchtdienst 2021 ‘Uit de put’is hier te vinden


Niet aanwezig? Kijk tóch mee (naar onze uitzending)

Al op vele manieren hebben we het aangekondigd. De Openluchtdienst kan niet door iedereen bijgewoond worden. Je zult maar klachten hebben die lijken op Corona. Je zult maar in de omstandigheid zijn, dat je je nu nog niet in die massale bijeenkomsten prettig voelt. Of je zult je maar hebben willen aanmelden en plaatsen reserveren en net achter het net gevist hebben [lees meer]


Zit je in de put of bij de Bron?

Korte aanmoediging van Peter Breure

Dat is een beetje de vraagrichting de openluchtdienst. De put is diep en donker, terwijl diezelfde put een bron kan zijn om water uit te putten. Zie je kansen of zie je gevaren in het leven? Soms overkomen je dingen en weet je er geen raad mee, overspoelt het water je of val je in een diepe put. Een volgend moment ervaar je de frisheid en levengevende kracht van het water uit de Bron.  [lees meer]


1500 mensen mogen komen

Dit jaar ziet, zoals elk evenement en elke kerkdienst, ook de openluchtdienst er iets anders uit, dan we graag zouden willen en dan we gewend zijn. Een heel aantal veranderingen hebben we hieronder al vermeld. Maar laten we wel zijn. We hebben wel weer een openluchtdienst dit jaar, en dat is al heel wat waard. Weer alle kerken, samen rondom één God. Op één plek in Voorthuizen!

Maximaal 1500 mensen

Wat we nog moeten vermelden, dat we maar 1500 mensen een plaats kunnen bieden, willen we aan de coronaregels voldoen. Dat houdt dus in, dat we meerdere mensen zullen moeten teleurstellen is de verwachting. Toch willen we iedereen een kans geven de dienst mee te maken. Dat doen we op 2 manieren:

  1. we zullen het mogelijk maken vooraf plaatsen te reserveren. De start van reservering zal rond het weekeind van 22 augustus zijn.
  2. we zullen zorgen, dat ook thuis de dienst te  volgen zal zijn.

Werk je mee als vrijwilliger? Dan hoef je geen plaats te reserveren. Dan kun je de dienst gewoon als medewerker meemaken.


Openluchtdienst 2021: Uit de Put

De voorgangers van Voorthuizen, die elk jaar weer het startsein geven om een openluchtdienst namens de kerken, hebben ook dit jaar weer een passend thema bedacht voor de Openluchtdienst. Het thema is: Uit de put.

Soms zie je het beter en soms lijkt het erop dat we er nog lang niet zijn. Toch is de ontwikkeling  en de bestrijding van de corona-pandemie steeds gunstiger. Het lijkt erop dat we de bodem van de put bereikt hebben en de weg omhoog hebben gevonden. We komen uit de put. We kunnen onszelf langzaam weer gaan afvragen hoe het zou zijn, als we in ieder geval  de pandemie achter ons kunnen laten.
[lees meer]


De openluchtdienst 2021 gaat door!

Na een jaar van corona, zien we voor dit jaar toch een mogelijkheid om weer een openluchtdienst van alle kerken van Voorthuizen te gaan houden. Het is een lichtpuntje; we zijn nog niet uit Corona, maar het lijkt toch dat er langzamerhand weer steeds meer kan en mag. 

Coronamaatregelen

Omdat corona niet voorbij is zal niet alles wat we tijdens en rondom de openluchtdienst gewend zijn, door kunnen gaan. Zo mogen dit jaar alle kinderen in de grote dienst blijven en zal er geen kinderwerk zijn. Aan de kinderen zal tijdens de dienst veel aandacht gegeven worden. Ook de oppas voor de allerkleinsten zal er niet zijn. Verder is er geen koffie en ontmoeting mogelijk na afloop. 

Tijdens de dienst zal elke familie, elke gast op 1,5 meter afstand van de andere gasten plaatsnemen, waardoor we in alle omstandigheden de dienst door kunnen laten gaan.

Samen

Er is veel wat tijdens deze openluchtdienst wel kan: we kunnen met alle kerken samenkomen, we mogen uit volle borst meezingen en meebeleven met elkaar. We kunnen met een grote groep bij elkaar komen en God de eer brengen. Reden genoeg om er toch bij te willen zijn.

We hopen en bidden, dat het weer goed is waardoor de dienst niet hoeft te worden afgelast. Want er is geen uitstel mogelijk.

1500

Zoals elk jaar hoopt de organisatie op een massale opkomst, hoewel we rekening houden met een kleinere opkomst dan andere jaren. Gezien de situatie rekenen we op 1500 mensen. Maar meer opkomst kunnen we ook nog wel aan. Ook dit jaar is iedereen weer welkom; christelijk of niet, kerkelijk of niet. Hoe meer mensen hoe meer deze dienst een feestdienst is!