Het thema voor de openluchtdienst is weer gekozen!

polariserenOp zoek naar een thema voor dit jaar, waar de ene crisis over de andere heen buitelt, waar je niet meer weet wat goed is om te denken; om te zeggen. Heen en weer geslingerd in de polarisatie die zich voor je ogen ontwikkelt. Wat is dan een mooi thema voor de openluchtdienst?
Polarisatie: het kan zo snel tussen jou en de ander in gaan staan. Omdat de ander anders denkt. anders is, uit een ander land komt, een ander beroep uitoefent, vanuit een andere blik naar de wereld kijkt, om dat de ander ‘ouderwets’ is, of juist een ‘nieuwlichter’. Omdat de ander echt niet weet hoe we wereld in elkaar zit.

Het zijn allemaal zaken, die ons als mensen uit elkaar kunnen drijven. Als kerken hebben we dat al zo vaak gedaan en gezien. Leer en leven van mensen in andere kerken, opvattingen over de bijbel in andere kerken, het kunnen zomaar zaken zijn die je van elkaar afdrijven. Die ervoor zorgen, dat je niet meer met elkaar het gesprek aangaat als kerken met elkaar.

Wij hebben een Heer en een leraar, die het ons anders voor deed: Jezus. Hij ging juist het gesprek aan, juist met mensen, die het niet met hem konden vinden.

Wat kunnen wij ons gezegend rekenen, dat wij iets van die leraar terug zien in het omgaan met elkaar als kerken van Voorthuizen. Als we opnieuw aan de vooravond staan van een nieuwe openluchtdienst! Met een bijpassend thema: Oog voor elkaar!
Heb jij oog voor de ander? En hoe doe je dat dan? Een thema wat dwars tegen de polarisatie in zoekt naar de ander! Dat gaan wij doen op 25 juni 2023. Welkom om mee te vieren met ons!

Openluchtdienst in de Barneveldse Krant

Predikanten openluchtdienst Voorthuizen op het Bucnkmanplein. Van lInks naar rechts: Atze Buursema, Rien Teeuw en Arjan Berensen.
Voorgangers Openluchtdienst Voorthuizen op het Bunckmanplein. Van links naar rechts: Atze Buursema, Rien Teeuw en Arjan Berensen. (Foto: Barneveldse Krant)

Vandaag staat een interview met de voorgangers in de Openluchtdienst in de Barneveldse krant. Een mooi leesbaar stuk over verbinding, samenwerken, gul en gastvrij zijn. Met een uitnodiging om deze keer weer massaal te komen om samen te vieren. Feest van kerkelijke verbinding.

link naar het artikel

Kinderen tijdens de dienst

Tijdens de dienst is het gebruikelijk, dat wij zorgen voor een plezierige tijd voor de kinderen. Dat doen wij elke jaar door de kinderen tot groep 1 van de basisschool (tot ongeveer 4 jaar) op te vangen in de crèche. De kinderen van de basisschool gaan na het eerste deel van de dienst, naar het kinderwerk.

Dit jaar doen we het anders. Iets anders.

Kinderen van groep 1-5 gewoon kinderwerk

Voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 5 verandert er niets. Zij kunnen gewoon met hun ouders in de dienst plaatsnemen. Tijdens de dienst wordt aangegeven, als je naar knutselclub gaan. Daar maken ze een heel mooi werkje. Wat het wordt, verklappen we nog niet.

Kinderen van groep 6 – 8

We merkten, dat knutselen, en bezig zijn tijdens de dienst voor deze groep minder leuk was, dan voor de jongere kinderen. Daarom hebben we besloten, dat jullie gewoon in de dienst mogen blijven.

De jongsten onder onze kinderen

Voor de jongste kinderen hebben we geen crèche dit jaar. Om twee redenen:

1. Er was geen vrijwilliger die dit onderdeel kon invullen en opzetten

2. We hoorden van ouders, dat er eigenlijk wel behoefte was, om de jongste kinderen gewoon lekker bij zich in de dienst te houden.

Daarom hebben we besloten om een gedeelte in te richten voor ouders met jonge kinderen (0 -4 jaar) Daar staan de stoelen wat wijder uit elkaar. Daar houden we ruimte voor de kids om lekker rond te rennen en plezier te maken.

Dus neem gerust uw kinderen mee. Er is ook plaats voor hen!

Wij zoeken hulp

Voor de komende openluchtdienst zijn wij nog op zoek naar hulp. Wij zoeken mensen die ons kunnen helpen met:

– Het bakken van taart om Gul en Gastvrij uit te kunnen delen bij de koffie na afloop van de dienst

– het opbouwen van het terrein

– het afbreken van het terrein.

En als je ons kunt helpen bij het opbouwen en afbreken en een taart bakken, dan krijg je van ons een leuk bedankje.

Geef je op als je voor een, twee of drie van onze vragen hulp kunt aanbieden. info@openluchtdienstvoorthuizen.nl